Privacy en Cookie beleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.sernet.nl. Onze bedrijfsgegevens zijn, zoals vermeld op onze website en te vinden in de KvK Handelsregister.

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen

Nieuwsbrief

Als bezoeker kunt u uw emailadres en eventueel bedrijfsgegevens achterlaten via de site. Sernet Webservices verwerkt uw emailadres en bedrijfsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf heeft verstrekt.

Cookies

Sernet Webservices gebruikt technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden, bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij aan de hand van de cookies de website optimaliseren.
De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. Zie hiervoor de help functie of de handleiding van uw browser.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht. Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Met wie we uw data delen

Sernet Webservices deelt geen persoonsgegevens met derden zonder uw toestemming, behalve als er sprake is van een van de volgende gelimiteerde situaties:
- Specifieke service Sernet Webservices deelt informatie met vertrouwde bedrijven die specifieke services leveren voor de website, zodat wij aan uw verzoeken kunnen voldoen.
- Externe leveranciers Sernet Webservices huurt in voorkomende gevallen andere bedrijven in om namens haar beperkte services aan te bieden, waaronder het printen, verpakken, mailen en bezorgen van materiaal en het verzenden van post. Wij verstrekken deze bedrijven alleen die informatie die ze nodig hebben om de dienst te leveren en het is hen niet toegestaan om de informatie voor andere doeleinden te gebruiken.
- Wettelijke vereisten en onderzoeken Sernet Webservices zal uw persoonsgegevens aan een derde partij bekendmaken als dit wettelijk verplicht is of als wij te goeder trouw menen dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:
1. te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
2. de rechten van Sernet Webservices te beschermen en/of fraude te voorkomen;
3. Sernet Webservices te beschermen tegen misbruik, verkeerd gebruik of ongeoorloofd gebruik van haar producten of diensten;
4. de persoonlijke veiligheid of eigendommen van medewerkers, gebruikers of het publiek te beschermen. Dit betekent onder andere dat als u valse of misleidende registratie informatie geeft of als u zichzelf probeert voor te doen als iemand anders, deze informatie kan worden bekendgemaakt aan een derde partij.

Hoe lang we uw data bewaren

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten u hebt over uw data

Als u een account hebt op deze site, kunt u verzoeken om een exportbestand van uw persoonlijke data die we van u hebben, inclusief alle data die u ons opgegeven hebt. U kunt ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van u hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve-, wettelijke- of beveiligingsdoeleinden.

Hoe we uw data beveiligen

Sernet Webservices neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@sernet.nl.